Casus: de projectadviseur die niet goed wist waar ze heen wilde

Casus: de projectadviseur die niet goed wist waar ze heen wilde

‘Ik krijg geen energie meer van mijn werk. Maar wat wil ik en wat kan ik?’ Met die vragen kwam projectadviseur Marieke (41) bij mij. We zetten samen een heroriëntatietraject in, waarbij we ontdekten dat er meer speelde dan alleen werk.

Op het eerste oog leek Mariekes baan prima bij haar te passen. Voor iemand die graag projectmatig werkt en het fijn vindt om betekenisvol te kunnen zijn, is het behandelen van subsidie-aanvragen voor mooie sociale projecten geen verkeerde functie. Toch dreigde Marieke na tien jaar bij dezelfde organisatie vast te lopen en vroeg ze zich af of ze wellicht beter iets anders kon gaan doen. En zo ja, wat dan?

Zoals altijd bij een dergelijk traject verzocht ik Marieke haar levensverhaal op te schrijven. Dat voelde echter als een struikelblok voor haar. In plaats daarvan namen we samen haar belangrijkste keuzes tot nu toe door. Zo kwamen we vanzelf bij de andere thema’s en dilemma’s die bij Marieke speelden. Ze bleek op een punt te zijn beland waarin ze het gevoel had belangrijke keuzes te moeten maken over grote vraagstukken in haar leven; niet alleen rond haar werk, maar ook rond haar woonsituatie en andere belangrijke privézaken.

Hoewel Marieke duidelijk baat had bij de opdrachten die ik haar gaf, zag ik ook dat ze op een bepaald moment absoluut niet goed in haar vel zat. Ik bleek die week de derde persoon te zijn die dat opmerkte en adviseerde haar om een pauze op het werk te overwegen. Gelukkig heeft ze dat ook gedaan, het gaf haar de gelegenheid om wat zaken op een rij te zetten. Door mijn ervaring kon ik haar in die periode niet alleen op het werkvlak, maar ook bij de persoonlijke zaken als coach bijstaan. Het loopbaangedeelte van het traject verliep daardoor iets minder vlot.

Toen Marieke het benodigde overzicht had gekregen, besloot ze om eerst haar woonsituatie aan te pakken. Daarin heeft ze inmiddels stappen gezet. Wat het werk betreft, is ze nog zoekende. Ze heeft haar huidige functie weer opgepakt en het beroep van projectadviseur ligt haar in principe goed. Via de ‘beroepenschatkist’, een tool die ik ook bij heroriëntaties wel eens inzet, oriënteert ze zich momenteel vanuit haar kennis en ervaring meer richting andere branches.

Marieke over haar traject: “Ik heb weer vertrouwen in mezelf en mijn mogelijkheden”

“In ons eerste gesprek werd me duidelijk dat Pauliens manier van werken oprecht, vol humor en no-nonsense is. Ze houdt de aandacht bij het doel van loopbaancoaching, maar geeft op een heel natuurlijke manier ook ruimte aan wat er 'meelift' aan levensvragen en verlangens. Dat maakte dat ik besloot het traject met haar in te gaan. Gaandeweg kom ik erachter dat ze de gave heeft om met één vraag mijn gedachten op scherp te krijgen of me juist stil te zetten bij wat de kern blijkt van waarmee ik worstel. Want een worsteling is het wel: de opdrachten maken, rust en lef vinden om stil te staan bij wat ik heb opgebouwd en waar ik heen wil. Op een dieptepunt in mijn jaar geeft ze me het zetje om te stoppen met 'volhouden' en een poos niet te werken. Dat valt me zwaar, ik had niet door hoe het met me gesteld was. Ik ben dankbaar dat ze het zag, het heeft me behoed voor een fikse burn-out, denk ik nu. Via de beroepenschatkist kreeg ik inzicht in branches en beroepen die me aanspreken. Het besef dat er wellicht elders kansen voor me liggen, geeft rust en ruimte. Al met al kun je zeggen dat Paulien een belangrijke rol heeft gespeeld op een kruispunt in mijn leven en me geholpen om weer vertrouwen te krijgen in mezelf en in mogelijkheden.”

De personeelsadviseur: “Hopelijk wordt Marieke weer gelukkig in haar werk”

“Ongeveer een jaar geleden vertelde Marieke mij dat ze nadacht over haar ontwikkeling. Een goede zaak, ik vind het belangrijk dat medewerkers bezig blijven met hun toekomst, dus daar help ik graag bij. Samen zijn we gaan nadenken over wat zij nodig had. We kwamen uit bij een coachingstraject en ik reikte haar vier personen aan, waaronder Paulien. Ik heb Marieke tijdens het traject een keer of twee gesproken en kreeg de indruk dat ze er veel aan heeft gehad. Zoveel zelfs, dat ze naast het deel dat wij vanuit de organisatie bekostigden, ook zelf een aantal aanvullende sessies heeft betaald. Ik begrijp van Marieke dat Paulien de warmte van een coach op mooie wijze combineert met directheid en zakelijkheid. Dat werkt goed. Paulien rekent misschien iets meer dan een ander, maar ze levert absoluut kwaliteit die in verhouding staat. Wat het Marieke concreet heeft opgeleverd, is voor mij moeilijk te zeggen: wij moeten dat nog evalueren. Maar ik hoop van harte dat ze door dit traject weer een poosje vooruit kan en weer gelukkig wordt in haar werk. Bij ons, maar ergens anders kan ook. Ik zou dat in haar geval zelfs begrijpen.”

Naar overige artikelen uit deze nieuwsbrief...